ย้อนกลับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นวิชาเรียนรวมและกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30:00 น.
23 การรับชม