ย้อนกลับ
แจ้งปรับปรุงระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 เมษายน 2566 เวลา 16:06:00 น.
2 การรับชม

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตแจ้งปรับปรุงระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.
โดยในช่วงเวลานี้ ผู้เรียนจะไม่สามารถชำระเงินผ่านทาง QR Code และบัตรเครดิตได้ชั่วคราว
 
ผู้เรียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเมญ่า เชียงใหม่
-ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-เลขที่บัญชี 319-1-42505-8
 
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/le_payment
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ https://www2.lifelong.cmu.ac.th/ ภายใน 2 วันทำการหลังจากผู้เรียนกรอกแบบฟอร์ม
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
AUTHOR : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต